Ανακοίνωση επανέναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956

 

Η ΚΕΤΑΝ ανακοινώνει την επανέναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του έργου.

Η ανακοίνωση αφορά και ωφελούμενους/ες που δεν έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτηση τους.

Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 161), κα Αντωνίου